WOMEN

MEN

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe przekazywane nam przez Konsumenta w związku z rejestracją i korzystaniem ze Sklepu Internetowego, znajdującego się pod domeną internetową www.swinie.org (zwanym dalej Sklepem) są przetwarzane przez JW Michał Kozerski, ul. Świerkowa 2 05-462 Wiązowna, NIP 5321857149, który jest administratorem danych osobowych (zwany dalej ADO) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej RODO.

Powierzone Sklepowi dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

 • Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 • Ustawie z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych

Dane osobowe, przetwarzane przez ADO, w szczególności imię, nazwisko, adres rozliczeniowy, adres dostawy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu,  przetwarzane są w celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Konsumenta zamówień, a także  w celu ewentualnego rozpatrywania składanych przez Konsumenta reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru) – podstawą prawną przetwarzania tak zebranych danych stanowi art. 6 ust 1 lit b) RODO.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych ?

Administratorem, który decyduje jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest JW. Michał Kozerski, ul. Świerkowa 2, 05-462 Wiązowna.

Z kim możesz kontaktowa się w sprawie Twoich danych osobowych ?

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz skontaktować się, pisząc na adres :

 • Adres e-mail: swinie.shop@gmail.com
 • Adres: Michał Kozerski, ul. Świerkowa 2, 05-462 Wiązowna.

W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane ?

 • Dla prawidłowej realizacji usług świadczonych w ramach umowy, w tym np. kontaktowaniem się z klientem, realizacja zamówień, rozpatrywanie reklamacji. Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rodo – jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;
 • W celach marketingowych tj. przesyłania spersonalizowanych ofert, informacji o nowościach oraz promocjach, powiadomień dotyczących zawieranych transakcji, powiadomień dotyczących zawieranych transakcji, powiadomień generowanych na podstawie analiz preferencji zakupowych jak również w celu ewidencji dokonywanych zakupów. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a Rodo – Twoja zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna.

Jak długo Twoje dane będą przetwarzane ?

Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone. Dane mogą być czasami przetwarzane po zakończeniu usługi, jednak wyłącznie, jeśli jest to dozwolone lub wymagane w  świetle obowiązującego prawa, np. przetwarzania w celach rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń.

Dane w celach marketingowych będą przetwarzane do momentu wycofania przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie.

Jakie są wymogi podania danych ?

 • Podanie danych w celu realizacji naszych usług jest niezbędne do ich świadczenia. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.
 • Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. Jeżeli nie wyrazisz zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawionych przez Ciebie w ramach korzystanie ze strony internetowej, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych ?

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługują Ci następujące prawa:

 • Prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskanie kopii danych;
 • Prawo żądania sprostowania danych;
 • Prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach);
 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Twoje dane osobowe możesz samodzielnie edytować (w zakładce „Moje konto”). Możesz zwrócić się do ADO z żądaniem usunięcia całego konta Klienta poprzez wysłanie stosownej prośby na adres e-mail:  swinie.shop@gmail.com  z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie www.swinie.org

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi, możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 • Prawo do wycofania zgody w zakresie, w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Jeżeli chcesz skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z administratorem danych osobowych. Dane kontaktowe wskazane są powyżej.

Czy dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG.

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe ?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane firmie kurierskiej jak i podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. podmiotom płatniczym, dostawcom usług IT, agencjom marketingowym. Podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Twoje dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej, np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego.

 1. Płatności poprzez tpay.com

W wypadku, gdy Użytkownik podejmuje decyzję o dokonaniu płatności tpay.com jest przekierowany na stronę podmiotu autoryzującego transakcję, firmę Tpay.com będącą marką spółki Krajowy Integrator Płatności SA, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, działającą pod adresem https://tpay.com/. Sklep nie ma dostępu do danych kart kredytowych ani nie przechowuje danych z tychże kart kredytowych. W przypadku wybrania metody płatności tpay dane niezbędne do dokonania płatności są przekazywane do Centrum Autoryzacji płatności. Sklep nie ma dostępu, ani nie przechowuje danych niezbędnych do logowania w wybranym przy płatności banku.

 1. Lista Newsletter

Sklep prowadzi listę newsletter.

Użytkownik, zapisując się dobrowolnie na listę newsletter, wyraża zgodę na otrzymywania informacji o charakterze marketingowym. Sklep nie odsprzedaje ani nie udostępnia adresu e-mail oraz numeru telefonu podmiotom trzecim. Sklep może jednak powierzyć przetwarzanie adresami e-mail, numerami telefonów podmiotom trzecim, prowadzić własne działania marketingowe w oparciu o systemy podmiotów zewnętrznych. Przekazane w tym wypadku adresy e-mail oraz numery telefonów wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby Sklepu. Adres e-mail oraz numer telefonu użytkownika podlega takiej samej ochronie jak pozostałe dane osobowe. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera – proces ten może być dokonany poprzez przesłanie wiadomości e-mail z informacją o rezygnacji z subskrypcji newslettera. Tak zebrane dane będą  przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a Rodo – Twoja zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna.

 1. Zasady bezpieczeństwa

JW Michał Kozerski zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto dokłada szczególnej staranności, żeby dane osobowe były:

 • − poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
 • − uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób, niezgodny z tymi celami,
 • − adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe,
 • − dokładne i aktualne,
 • − nie przechowywane dłużej niż to konieczne.
 1. Bezpieczeństwo przesyłania danych

Sklep posiada certyfikat SSL. Certyfikat SSL jest narzędziem zapewniającym ochronę witryny internetowej, a także gwarantem zachowania poufności danych przesyłanych drogą elektroniczną. Certyfikat SSL jest rodzajem zabezpieczenia polegającym na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Użytkownika i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer Sklepu. Informacja wysyłana z serwera do Klienta jest również kodowana, a po dotarciu do celu dekodowana.

Po połączeniu się z bezpieczną stroną WWW Klienta jest o tym informowany w następujący sposób:

 • − w przeglądarce Internet Explorer, w prawej części paska stanu jest wyświetlana kłódka. Klikając na nią Klient zobaczy certyfikat autentyczności (podpis cyfrowy) danej strony.
 • − w przeglądarkach Firefox i Opera kłódka pokazuje się na pasku nawigacji. Klikając na nią Klient może obejrzeć certyfikat autentyczności danej strony.

Dla  bezpieczeństwa, Klient powinien pamiętać o:

 • ustanowieniu loginu i trudnego, 8-znakowego, alfanumerycznego hasła do konta Klienta uniemożliwiających w prosty sposób odgadnięcie ich przez osoby trzecie. W szczególności zaleca się stosowanie w haśle ciągu znaków i cyfr oraz dużych i małych liter;
 • wylogowaniu się ze strony www.swinie.org po zakończonej sesji (zakończonych zakupach). Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się ze strony www.swinie.org. Wylogowanie ze strony swinie.org nastąpi po kliknięciu przycisku „Wyloguj”, który jest umieszczony w zakładce „konto”;
 • zachowaniu loginu i hasła do konta Klienta w tajemnicy, w tym w szczególności o nie przekazywaniu danych (loginu, hasła) jakimkolwiek osobom trzecim;
 • korzystaniu z programów antywirusowych, w tym regularnym skanowaniu dysków w poszukiwaniu wirusów;
 • korzystaniu ze strony i Sklepu www.swinie.org wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone oprogramowanie. Korzystanie z cudzych komputerów rodzi ryzyko przechwycenia loginu, hasła lub innych danych, które podajesz.
 1. Polityka Sklepu wobec adresu IP.

Klient korzystający ze Sklepu jest anonimowy do czasu, aż sam zdecyduje inaczej. Adres IP Klienta jest przetwarzany przez Sklep tylko i wyłącznie w celach statystycznych. Nie jest on udostępniany podmiotom trzecim. Jednocześnie Sklep zastrzega sobie prawo przekazania adresu IP Klienta organom ścigania w wypadku wykrycia działań mających na celu zniszczenie danych zawartych w Sklepie lub w inny sposób mogących wpłynąć na prawidłowość funkcjonowania Sklepu .

 1. Postanowienia końcowe

W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad Sklep poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej.

Data ostatniej aktualizacji Polityki 01.01.2019

 

Shop Now

Program lojalnościowy

Rejestrujesz się i od razu dostajesz złotówki!